Plyn

Plyn

Rozvody plynu

Nabízíme vám své služby v oblasti vyhrazených plynových zařízení. Veškeré práce jsou prováděny pracovníky pravidelně odborně proškolovanými dle aktuálních platných norem a předpisů. Provádíme montáže, údržbu, rekonstrukce a opravy NTL nebo STL domovních a průmyslových rozvodů plynu - materiál ocel, měď, PE . Včetně návrhu, dodávky, montáže a uvedení do provozu všech druhů plynových spotřebičů bez omezení výkonu.

Pro rodinné domy

 • vypracování PD (vč. vyřízení) vyjádření orgánů státní správy
 • instalace vnitřního rozvodu plynu (OPZ)
 • poradenství ve výběru vhodných plynových spotřebičů
 • odborná montáž plyn.spotřebičů vč. záručního a pozáručního servisu
 • montáž zařízení pro sledování (detekci) úniku plynu s následným odstavením plynovodu
 • detekce a odstraňování úniků plynu
 • záruční a pozáruční opravy plynových spotřebičů
 • roční periodické prohlídky (čištění )plynových spotřebičů zkušebním technikem
 • výchozí i provozní revize plynových zařízení a tlakových nádob

Pro (podniky) obce

 • vypracování PD včetně vyjádření dotčených orgánů
 • výstavba plynovodů a přípojek STL, NTL pro veřejnou spotřebu
 • výstavba plynových kotelen bez omezení výkonu vč. M a R
 • rekonstrukce a výstavba domovních a průmyslových plynovodů
 • návrh a montáž optimalizace způsobu vytápění průmyslových a velkoprostorových objektů