Nabídka služeb / Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla

Naše společnost se dlouhodobě zabývá problematikou zavádění teplených čerpadel jako alternativního zdroje vytápění. Skutečnost, že tepelná čerpadla k vytápění objektu spotřebují cca jen třetinu energie oproti ostatním zdrojům, řadí tento způsob vytápění (i přes vyšší investiční náklady) mezi nejvyhledávanější.Pro své zákazníky poskytujeme komplexní služby v rámci tepelných čerpadel - navrhneme technické řešení, zpracujeme cenovou nabídku, tepelné čerpadlo dodáme , samozřejmě nainstalujeme a uvedeme do provozu. Tepelná čerpadla jsou zařízení, která slouží jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev vody. Díky této technologii můžete dosáhnout ročních úspor na vytápění a ohřev teplé vody až 70%.

Princip tepelného čerpadla

Nejjednodušším vysvětlením principu činnosti tepelného čerpadla je jeho přirovnání k běžné chladničce. Tepelná čerpadla odnímají teplo zemi, vodě či okolnímu vzduchu a předávají ho vytápěnému objektu a ohřevu TV. Při optimálním využití tepelného čerpadla v domácnosti je jeho podíl na celkové výrobě tepla 60 - 70%. Díky tomu můžete ušetříte náklady na energii vyráběnou z pevných a plynných paliv. Nezapomínejte, že s úsporou energie vyrobené použitím fosilních paliv souvisí i snížení množství emisí škodlivých látek do ovzduší (SO2, CO2, NOx, prachových částic).

Nabídka služeb:

 • Zpracujeme cenovou nabídku tepelného čerpadla, dle vámi zadaných podkladů.
 • Navrhneme nejvhodnější technické řešení přímo pro konkrétní zakázku.
 • Posoudíme stávající topný sytém a navrhneme jeho případné úpravy.
 • Poskytneme komplexní informace o navrhované technologii.
 • Doporučíme nejvhodnější systém, model a výkon tepelného čerldla dle přání zákazníka.
 • Komplexní dodávka včetně instalace a uvedení do provozu a seznámení s obsluhou.
 • Záruční a pozáruční servis.
 • Zodpovědný a vstřícný přístup k požadavkům a problémům našich zákazníků.

Námi instalované typy tepelných čerpadel:

 1. BUDERUS www.buderus.cz
 2. PZP www.pzp.cz
 3. IVAR www.ivar.cz